innotalks

رشد در مقابل سودآوری

۳۹۱ بازدیدمنتشر شده در ۰۴ امرداد ۱۴۰۰

می‌خواهید رشد کنید یا به سود برسید؟ بحث‌هایی درباره درست بودن هرکدام هست و همچنین این انتخاب یک توهم است. بخشی از این سؤال به صنعتی که در آن حضور دارید و واکنش‌های بازار مالی با کار و نوع کسب و کار شماست. رشد معمولا منجر به مصرف بسیار پول می‌شود چون باید جلوتر از رشد سرمایه‌گذاری کنید بنابراین این بحث که می‌خواهید رشد کنید یا سودآور باشید یا از هرکدام چقدر برای کسب و کار شما مهم است، مربوط به مقطع زمانی است. پاسخ درستی وجود ندارد و می‌تواند در طول حیات شرکت شما تغییر کند.