innotalks

گفتگو با هادی شریعتی توسعه دهنده شرکت صفرویک و استارت آپ سبدبان

۴۲۸ بازدیدمنتشر شده در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

گزارش تصویری اینوتاکس از رویداد استارتاپی فین استارز 2018