innotalks

مانند کارآفرینان بیاندیشید (قسمت چهارم)

۶۸۵ بازدیدمنتشر شده در ۲۷ تیر ۱۴۰۰

در سال‌های اخیر زندگی‌ ما تحت تأثیر تغییرات بزرگی قرار گرفته که در واقع باعث و بانی همه این تغییرات شرکت‌های کارآفرین هستند در ویدئوهای دوره‌های آموزشی «چگونه مانند کارآفرینان بیاندیشیم» به تعریف کارآفرینی و اهمیت آن ‌می‌پردازیم. در این قسمت به «تمرکز بر شخص کارآفرین» می‌پردازیم.