innotalks

اولین درس کارآفرینی، روابط عمومی و اهمیت داستان‌گویی (بخش اول)

۴۷۱ بازدیدمنتشر شده در ۰۹ امرداد ۱۴۰۰

نحوۀ بیان داستانتان چگونه است؟ برای مثال وقتی در رسانه‌ها شرکت می‌کنید، چطور برای آن‌ها کشش ایجاد می‌کنید؟ یا چطور از طریق شبکه‌های اجتماعی با مشتری‌ها ارتباط برقرار می‌کنید؟ در این مجموعه ویدئوها با آوردن مثال از شرکت‌های موفق به شیوۀ بیان صاحبان کسب و کارها کمک می‌کند که بتوانند داستان خود را به متن داستان این شرکت‌ها نزدیک کنند تا بتوانند توضیح سر راست و شفافی برای اینکه چرا تأسیس شدند، داشته باشند و از پیام‌های مبالغه‌آمیز و پر از حشو که چیزی به کسی نمی‌گوید، دوری کنند.