innotalks

گفت وگو با فریدون کورنگی بنیان گذار مجتمع پارس سامانه های دانش پویا (مپس)

۴۷۵ بازدیدمنتشر شده در ۲۵ اسفند ۱۳۹۹

فریدون کورنگی بنیان گذار بیش از 7 شرکت فناوری در آمریکا، دانمارک و آلمان، با تجربه ی جمع آوری سرمایه ای بیش از یکصد میلیون دلار از بازار سرمایه و مؤسس صندوق سرمایه گذاری 75 میلیون دلاری در امارات متحده و لوکزامبورگ، بنیان گذار مجتمع پارس سامانه های دانش پویا (مپس) به عنوان اولین مرکز رشد و شتاب دهنده ی پشتیبان فناوری های بالا در بخش خصوصی ایران می باشد، که به منظور تولید سامانه های فناوری نوین با استانداردهای بین المللی تأسیس شده است. مؤسسان شرکت، دارای تجارب بالا در نوآوری و تأسیس شرکت های فناوری در اروپ