innotalks

استراتژی چیست؟ (بخش دوم)

۷۲۶ بازدیدمنتشر شده در ۰۷ تیر ۱۴۰۰

پس چه‌طور بدانیم استراتژی ما چیست؟ یا اگر استراتژی نداریم، چگونه آن را خلق می‌کنیم؟ یک استراتژی خوب جواب‌های واضح و مختصری به چهار پرسش کلیدی دارد. اول این که در کجا رقابت می‌کنیم یا به عبارت دیگر در چه بازارهای رقابتی فعالیت خواهیم کرد؟ ما بازارها را صنایع و بازار تولیدی را در همان صنایع، و بازارهای جغرافیایی تعریف می‌کنیم. دوم چه ارزش منحصر به فردی را وارد آن بازارها می‌کنیم؟ به عبارت دیگر چرا مشتری‌ها تولیدات و سرویس‌های ما را انتخاب می‌کنند در حالی که می‌توانستند تولیدات و سرویس‌های یکی دیگر از رقبا را برگزینند. ارزش یگانۀ ما می‌تواند قیمت و یا تفاوت باشد که شامل ظاهر، توانایی شخصی‌سازی، سبک‌سازی، مطمئن بودن و غیره است.