innotalks

اولین درس کارآفرینی، روابط عمومی و اهمیت داستان‌گویی (بخش سوم)

۷۶۳ بازدیدمنتشر شده در ۱۰ امرداد ۱۴۰۰

چطور داستان می‌سازیم؟ شش قدم برای این کار وجود دارد: مخاطب‌تان را تعریف کنید،عادت‌های رسانه‌ای مخاطب‌تان را بدانید،بدانید چرا در این دنیا مهم هستید، چطور مخاطب‌تان را به آن دنیا می‌کشانید، همه‌چیز را در یک چارچوب قرار دهید و در نهایت برندتان را وارد کنید.