innotalks

گفتگوی اختصاصی اینوتاکس با محمدرضا هاشمی «برگزار کننده ی همفکر مشهد»

۷۴۴ بازدیدمنتشر شده در ۲۵ اسفند ۱۳۹۹

محمدرضا هاشمی «برگزار کننده ی همفکر مشهد» در گفتگو با خبرنگار اینوتاکس گفت: «اکنون دو سال است که اکوسیستم استارت آپ مشهد به واسطه ی رویدادهایی دور هم جمع می شوند. در مشهد استارت آپ های خوبی وجود دارد که خوب فعالیت می کنند و با توجه به پتانسیل های موجود، مشهد جای خوبی برای رشد است.»

گفت‌وگومشاهده همه