innotalks

بازاریابی دیجیتال در سال2021

۸۵۲ بازدیدمنتشر شده در ۱۳ شهریور ۱۴۰۰

در سال2020 به دلیل شروع پاندمی تغییرات زیادی در بازرگانی به‌وجود آمد به همین خاطر فروش اینترنتی رشد فوق‌العاده‌ای داست و حالا در سال 2021 روند بازاریابی چگونه ادامه پیدا می‌کند؟