innotalks

ویدئوپیچ: عصر پردازش سریع

۷۱۴ بازدیدمنتشر شده در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

شرکت «عصر پردازش سریع» دو پیام رسان به نام های «پارس» و «پونز» را ارائه کرده است. این پیام رسان ها کمک می کنند با تفکیک پذیری پیام ها، تنها پیام های ویژه ی خودمان را دریافت کنیم و به این ترتیب وقت مان با پیام هایی که برای مان جالب نیست هدر نرود. پیام رسان سازمانی «پارس» بنا به نیاز سازمان ها قابلیت هرگونه شخصی سازی را دارد و در صورت نیاز امکان اینکه روی

سرورهای سازمان نصب شود هم فراهم است. پیام رسان آموزشی پونز، برای تعامل سازنده اجزای چرخه ی آموزش طراحی شد