innotalks

ویدئوپیچ: با همسفر

۶۹۸ بازدیدمنتشر شده در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

برای حذف تک سرنشینی در اپلیکیشن و وبسایت «باهمسفر» رانندگان خودروهای شخصی می توانند در سفرهای درون شهری یا بین شهری برای صندلی های خالی خود مسافر پیدا کنند. همچنین برای رانندگان ممکن است حتی الامکان ظرفیت خالی مانده ی خود را پر کنند و از این راه به درآمد برسند. برای مسافران هم این امکان فراهم شده است که با استفاده از این صندلی های خالی مانده، عملا نسبت به سایر روش های حمل و نقل با نرخ های ارزان تری سفر کنند.

خدمات حمل و نقل در «باهمسفر» در تمام شهرها ارائه می شود و رایگان است؛ مسا