innotalks

حافظ خوانی برای هوش مصنوعی ژاپنی در دوبی

۰ بازدیدمنتشر شده در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

ژاپنی ها هفت کارآفرین، که با بهره گیری از فناوری هوش مصنوعی پلتفرم نوینی را ایجاد کرده بودند، با خود به نمایشگاه GITEX آوردند. یکی از این استارتاپ ها با بهره گیری از عناصر تشکیل دهنده صوت و فارغ از این که حرف زدن با چه زبانی صورت بگیرد، چهار حال اصلی گویندگان را حدس می زد. برای این پلتفرم چند بیت از حافظ هم خواندیم و نتیجه دیدنی است.