innotalks

ویدئوپیچ: کالیلو دیمنو

۶۸۸ بازدیدمنتشر شده در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

«کالیلو دیمنو» یک بازی هیبرید است که از یک اپلیکیشن و قطعات اسباب بازی تشکیل شده است. هدف اصلی بازی های هیبرید ایجاد ارتباط بین دنیای واقعی و فضای مجازی و تلفیق مهارت های عملی و دستی با تجربه های دیجیتال است. بازی «کالیلو دیمنو» برای کودکان ۵ تا ۸ سال طراحی شده است و در کنار توجه به حیوانات و محیط زیست، چرخه ی زندگی جانوران را آموزش می دهد. در این بازی کودکان در دنیای واقعی با قطعات اسباب بازی، حیوانات را می سازند و بعد وارد دنیای مجازی شان (اقلیم های مخصوص) می کنند و با آن ها مشغول