innotalks

رایچت چه کار می کند؟

۹ بازدیدمنتشر شده در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

رایچت آن طور که مجتبی محمودزاده می گوید ابزارکی است که روی وب سایت شما نصب می شود و می توانید به راحتی با مشتریان خود به صورت هوشمند ارتباط بگیرید و آن ها را بیشتر از گذشته به کسب و کار خودتان جذب کنید.