innotalks

دره مرگ کسب و کار شماچیست؟

۱۱۰۹ بازدیدمنتشر شده در ۱۵ آبان ۱۴۰۰

هر کسب و کار و محصولی در مسیر رشد خود به مشکلات و مسائلی بر می‌خورد که می‌تواند منجر به شکست و نابودی تمام زحماتش شود، شناخت این دره‌های مرگ بسیار حیاتی است، همه محصولات جدید باید از اینجا بگذرند تا به بازار برسند اما بسیاری هیچ‌وقت موفق نمی‌شوند.