innotalks

ابتدا آینده را خلق کنید | تفکر طراحی راهی به‌سوی موفقیت کسب‌وکار

۹۷۵ بازدیدمنتشر شده در ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

شرکت‌ها به هنگام انتخاب استراتژی، به مشکل برمی‌خورند. یا اطلاعات قدیمی زیادی جمع می‌کنند که به آن‌ها نمی‌گوید مشتری‌های آینده چه چیزی می‌خواهند یا دست به قمارهای ریسکی براساس غریزه و نه مدرک می‌زنند. تفکر طراحی، روشی برای خلق استراتژی است که با اعمال ابزارهایی از دنیای طراحی و تغییر مرکز توجه به رفتار انسانی از این مشکلات دوری می‌کند. تفکر طراحی سه مرحله‌ی اصلی دارد. ابتدا، آینده را خلق کنید. سپس، ایده‌های‌تان را امتحان کنید. در نهایت، آن کالا و یا سرویس را زنده کنید. چگونه؟ می‌توانید جزئیات بیش‌تر را در این ویدیو ببینید