innotalks

گفت وگو با نیما نامداری معاون طرح و برنامه شرکت ارتباط فردا

۷۱۰ بازدیدمنتشر شده در ۲۵ اسفند ۱۳۹۹

نیما نامداری _دانش آموخته ی مهندسی صنایع و مدیریت ، معاون طرح وبرنامه ی شرکت ارتباط فردا است و پیش از این مدیرعامل شرکت مهندسی مشاور حاسب سیستم بود. از دیگر سوابق درخشان ایشان می توان به سابقه ی مدیریت برخی از بزرگترین پروژه های مشاوره IT ایران ، مدیریت ادارات و شرکت های تابعه در وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران، محقق مدعو دانشگاه ورمانت (آمریکا) و مدیریت فنی مرکز شبیه سازیWestern Connecticut Health Network (آمریکا) اشاره کرد.

سیلیکون ایرانمشاهده همه