innotalks

مروری بر مهم ترین چالش های اکوسیستم کارآفرینی کشور- گفتگو با آیت حسینی، مشاور با

۷۰۸ بازدیدمنتشر شده در ۲۵ اسفند ۱۳۹۹

آیت حسینی، مشاور بازآفرینی کسب وکار است. او از معدود بانوانی است که در سال های اخیر در حوزه ی کارآفرینی کشور فعالیت برجسته ای دارد. برگزاری دوره های مختلف آموزشی و ارائه مشاوره به استارت آپ ها تنها بخشی از فعالیت های اوست. در پایان سال 95 با او درباره ی مهم ترین چالش های این حوزه گفتگو کردیم. گپی درباره ی آموزش، وضعیت منتورها و کیفیت رویدادهای گوناگون این حوزه. مشروح صحبت های او را در این ویدئو ببنید.

گفت‌وگومشاهده همه