innotalks

بستری برای ارائه‌ی خدمات به دولتی‌ها

۱۰۲۳ بازدیدمنتشر شده در ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

دپارتمان پشتیبانی دولتی در سه زیرشاخه فعالیت دارد. این سه زیرشاخه عبارت‌ند از: بخش نظارت نیروهای انسانی ابوظبی، بخش نظارت دیجیتال ابوظبی و مدرسه‌ی دولتی ابوظبی. وظیفه‌ی دپارتمان پشتیبانی دولتی حمایت از مؤسسات دولتی و تأمین‌کنندگان ابوظبی‌ست. تأمین‌کنندگان باید در دفاتر دولتی در یک سیستم مرکزی ثبت‌نام کنند تا بتوانند سرویس‌هایشان را به مؤسسات دولتی ارائه دهند. دفتر پشتیبانی دولت چند مأموریت دارد: کنترل میزان مخارج از طریق دولت ابوظبی ‌برای بهینه‌سازی این مخارج وهم‌چنین مسئولیت اجرای قوانین و ضوابط مربوط و سیاست‌های دولت.