innotalks

پرونده ی تعامل استارت آپ ها و رسانه-گفتگو با ابوالقاسم حکیمیان،عضو هیئت مدیره و

۷۱۸ بازدیدمنتشر شده در ۲۵ اسفند ۱۳۹۹

ابوالقاسم حکیمیان، عضو هیئت مدیره و خزانه دار انجمن روابط عمومی ایران است.

با این مسئول درباره ی اهمیت تبلیغات و روابط عمومی در رسانه ها و استارت آپ ها گفتگو کردیم. او می گوید فقدان ارتباط رسانه ها با استارت آپ ها از نقاط چالش برانگیز این حوزه است و تنها رسانه های فضای مجازی برای تکمیل این تعامل کفایت نمی کنند.

مشروح صحبت های او را در این ویدئو ببینید.

گفت‌وگومشاهده همه