innotalks

درباره‌ی صلاحیت اصلی | ریشه‌ی هر کسب‌وکار

۷۸۲ بازدیدمنتشر شده در ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

از واژگان صلاحیت‌های اصلی بسیار استفاده می‌شود ولی معنای دقیقی دارد. معنایی که برای طراحان استراتژی و یا شرکت‌هایی که چندین واحد کسب و کار یا خط تولیدی دارند، اهمیت ویژه‌ای دارد. سی کی پراهالاد و گری همل که این ایده را مطرح کردند، یک شرکت بزرگ را به یک درخت عظیم تشبیه کردند. محصولات اصلی مانند تنه‌ و شاخه‌های اصلی درخت، واحدهای کسب و کار، شاخه‌های کوچک و تولیدات نهایی، برگ‌ها هستند. صلاحیت اصلی به مانند ریشه‌ها هستند که به تغذیه و استحکام کمک می‌کنند.