innotalks

اولین درس کارآفرینی، روابط عمومی و اهمیت داستان‌گویی (بخش پنجم)

۷۶۵ بازدیدمنتشر شده در ۱۱ امرداد ۱۴۰۰

برندتان را وارد کنید. فکر می‌کنم این جایی است که داستان و یا اصول بنیان‌گذار وارد می‌شود. با خودتان فکر می‌کنید که دلیلی داشته که این شرکت را ساختید، چرا می‌خواهید به دنیا کمک کنید؟ داستانی که مردم می‌توانند آن را درک کنند چیست؟ پیشنهاد شما برای برطرف کردن مشکلات چیست و چرا باور دارید راه‌حل شما موفق می‌شود و راه‌حل دیگران ناکام می‌ماند؟ بنابراین مشخص کردن تمام این‌ها امیدوارانه شما را به جایی می‌رساند یا یک اصول راهنما‌کننده به شما می‌دهد.