innotalks

ویدئوپیچ: فالکو

۷۰۴ بازدیدمنتشر شده در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

«فالکو» یک سرویس مبتنی بر اینترنت است که از طریق وب سایت و اپلیکیشن شرایطی حمل ونقل درون شهری محموله ها و مرسوله ها را تسهیل کرده است. این سرویس، درخواست کنندگان حمل را به نزدیک ترین متصدیان حمل متصل می کند و امکان ردیابی کالا را هم ایجاد می کند.

مشتریان خانگی، فروشگاه های اینترنتی، رستوران ها، سوپرمارکت ها، شرکت های خصوصی و دولتی، سازمان ها، نهادها و ارگان ها برای حمل ونقل سریع و به صرفه ی کالای خود می توانند از خدمات «فالکو» بهره مند شوند.