innotalks

گزارش اختصاصی از نمایشگاه CeBIT 2017 : گفتگو با باقر بحری «رئیس کمیسیون بی

۹۷۰ بازدیدمنتشر شده در ۲۵ اسفند ۱۳۹۹

در گفتگو با باقر بحری «رئیس کمیسیون بین الملل و نمایشگاه های سازمان نظام صنفی» روند رسیدن به نمایشگاه Cebit و مشکلات و چالش های آن مطرح شد. او گفت: «اولین حرکت از نمایشگاه الکامپ شروع شد و قرارداد همکاری با شرکت Cebit برای برگزاری نمایشگاه، از آن جا بود که دوستان به عنوان اولین قدم به ایران آمدند و در نمایشگاه الکامپ امسال شرکت و خود را معرفی کردند. قدم بعدی اما حضور ما در نمایشگاه Cebit بود تا این همکاری مشترک را ادامه دهیم.»

رئیس کمیسیون بین الملل و نمایشگاه های سازمان نظام صنفی