innotalks

بررسی مدل رهبری اپل در سال‌های اخیر

۸۲۶ بازدیدمنتشر شده در ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

آیا نحوه‌ی رهبری یک شرکت هنگامی که تعداد کارکنان از 8 هزار به 137 هزار نفر برسد، تغییر می‌کند؟ بله، و اپل به ما نشان می‌دهد چه‌گونه. اپل ساختارش را براساس کارکرد می‌چیند و نه مدل کسب و کار سنتی که باعث شده این شرکت برای دو دهه‌ی اخیر، مرکز خلاقیت و موفقیت باشد. ولی چالش‌هایی در این راه با رشد این شرکت وجود دارند؛ به خصوص با افزایش نجومی درآمد و تعداد کارکنان از سال 2008. در این ویدیو به تکامل ساختار کارکردی و مدل رهبری اپل طی ده سال اخیر می‌پردازیم.