innotalks

ایلان ماسک هرگز تسلیم نمی‌شود

۱۰۳۳ بازدیدمنتشر شده در ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

ایلان ماسک یکی از بزرگ ترین کارآفرینان دنیا در شروع کار چندین بار با شکست رو به رو می‌شود. در یکی از مصاحبه ها از او درباره این شکست ها و تاثیر آن بر روی تعطیل کردن کسب و کارش از او سوال می‌شود.