innotalks

ویدئوپیچ: دکتر بادی

۴۲۳ بازدیدمنتشر شده در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

«دکتر بادی» یک سرویس آنلاین است که به افراد کمک می کند بدون صرف هزینه های گزاف، سبک زندگی سالکی را در پیش بگیرند و طبق نظر متخصصان برنامه ی غذایی مخصوص به خود را دریافت کنند. کاربران سرویس «دکتربادی» می توانند با استفاده از اپلیکیشن آنلاین غذا سفارش بدهند و بر اساس کالری تعیین شده در برنامه ی غذایی روزانه، در کمترین زمان غذای شان را تحویل بگیرند. «دکتر بادی» به کاربرانی که به دلیل مشغله ی روزانه نمی توانند غذای سالم تهیه کنند، کمک می کند رژیم شان را رعایت کنند.