innotalks

6 راه برای غلبه بر استرس راه‌اندازی یک کسب و کار جانبی

۱۰۰۵ بازدیدمنتشر شده در ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

تأسیس یک کسب و کار جانبی به زمان، پول و منابع زیادی نیاز دارد تا به سود دهی برسد. عموما پیشنهاد می‌شود که تمام توان را روی کسب وکار جدید نگذاشته و آرام آرام سرمایه‌ها را به آن سمت هدایت کرد تا در صورت عدم موفقیت، هنوز پل‌هایی وجود داشته باشد که از آن عبور کنید. اگر همه این موضوعات منجر به استرس و پا پس کشیدن برای شما می‌شود، باید بگویم که تنها نیستید. در ادامه چند راه حل معرفی می‌کنیم که می‌تواند به شما برای غلبه بر این استرس‌ها کمک کند.