innotalks

بحران نوآور| وقتی تکنولوژی‌های جدید باعث شکست شرکت‌های بزرگ می‌شود

۷۷۳ بازدیدمنتشر شده در ۱۴ امرداد ۱۴۰۰

این کتاب اولین‌بار در 1997 منتشر شد. مشهورترین اثر «کلیتون کریستنسن» استاد دانشگاه هاروارد است. نشریه اکونومیست آن را یکی از شش کتاب مهم نوشته شده در رابطه با کسب و کار دانست.