innotalks

ویدئوپیچ: با ما لینک

۷۳۸ بازدیدمنتشر شده در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

«بامالینک» سامانه ی مدیریت آنلاین روابط با مشتریان است و جزء مجموعه نرم افزارهای  CRM(مدیریت روابط مشتریان) یا باشگاه مشتریان محسوب می شود. هدف ما این است با کاهش پیچیدگی و هزینه های این نرم افزارها، فرصتی برای مجموعه ها فراهم شود تا با ارائه ی خدمات آنلاین  خود در محیط «بامالینک» بتوانند با مشتریان فعلی در ارتباط باشند  و با جذب کاربران جدید آن ها را به مشتریان خود تبدیل کنند. «بامالینک» همچنین پایگاه داده ای از کسب و کارهای مختلف هم به شمار می رود که کارب