innotalks

یک روز از زندگی مدیرعامل

۷۹۸ بازدیدمنتشر شده در ۱۸ خرداد ۱۴۰۰

می‌خواهم به شما یک دوشنبه‌ عادی‌ در زندگی‌ام را نشان بدهم. دوشنبه‌ها معمولا به شدت شلوغ هستند. کارهای عقب‌ماندۀ زیادی جمع می‌شود، ایمیل‌ها و تماس‌هایی که باید گرفته شود. روی برگه‌های یادداشت کارهای اضطراری را که باید امروز انجام بدهم، می‌نویسم و جلوی خودم می‌گذارم تا انجام‌شان بدهم. همین الآن هم یک تماس تلفنی دارم. اولین باری که برای مالیات بخش تحقیقات و تولید اقدام می‌کنید، پروسه‌ا‌ی طولانی در پیش دارید‌، باید ثابت کنید که چه میزان سرمایه‌گذاری کردید و از این قبیل کارها... اتفاقا همین الان مدیر بخش فناوری در جلسه ا‌ست بنابراین وقتی جلسه تمام شد، از او گزارش می‌خواهم.