innotalks

ساختار سازمانی استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های کوچک

۵۸۴ بازدیدمنتشر شده در ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

سازمان‌دهی یکی از وظایف اصلی مدیران سازمان‌ها محسوب می‌شود. در واقع پس از تدوین برنامه‌های سازمانی برای اجرای این برنامه‌ها لازم است سازمان‌دهی صورت پذیرد.

وظایف سازماندهی سازماندهی فرایندی است که در قالب آن، سازمان می‌کوشد برای کسب اهداف خود به تقسیم اثربخش کارها و وظایف میان افراد و گروه‌های کاری و هماهنگ کردن آن‌ها با یکدیگر بپردازد.

مفهوم سازماندهي در کسب‌وکارهای کوچک ـ به‌ويژه در استارت‌آپ‌ها ـ مفهوم متفاوتی با سازمان‌های بزرگ و پیچیده دارد. در سازمان‌های بزرگ تلاش می‌شود تا با طراحی ساختار سازمانی، فرایند سازماندهی شکلی رسمی به‌خود بگیرد تا امکان کنترل و ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی براساس آن فراهم آید. در مقابل در یک استارت‌آپ سازمان‌دهی عملا شامل تقسيم‌ مسئوليت کارهای استارت‌آپ بين اعضاي تيم آن است.

وظایف تیم ها در استارت آپ:

برای این منظور بايد مشخص شود که هر يک از اعضاي تیم استارت‌آپ شما، • چه کارهايي را لازم است انجام دهند و وظايف، مسئوليت‌ها و اختيارات آن‌ها چیست؟ • چه مرزی میان مسئوليت‌هاي هر فرد با ديگران وجود دارد؟ • افراد باید عملکرد خود را به چه کسي گزارش بدهند؟ (در این‌جا منظور رابطه‌ي مدیر و زيردستان نيست؛ هدف ایجاد هماهنگي بين اعضای تیم است.) • هر فرد بايد با کدام یک از اعضای تیم یا افراد بیرونی در ارتباط باشد و چگونه این ارتباط برقرار می‌شود؟

همان‌طور که مي‌بينيد منظور از سازمان‌دهی لزوما اعمال قدرت توسط مديران در استارت‌آپ نیست؛ بلکه هدف از آن این است که هر فردی بداند جايگاه‌اش در تیم کجاست و کارش چيست.

منفعت سازماندهی برای تیم • افراد از بي‌هدفی و سردرگمی در کار نجات می‌یابند و تک‌تک آن‌ها، خود را در موفقيت استارت‌آپ‌ شما، مهم و سهيم مي‌دانند. و بین حجم کار افراد تناسب ایجاد و از انباشته شدن کارها بر دوش چند نفر محدود جلوگیری می‌شود. • از ناهماهنگي‌، دوباره‌کاري‌های بی‌مورد و ... جلوگيري مي‌‌شود.