innotalks

گفتگوی اختصاصی اینوتاکس با رضا کلانتری نژاد «مدیر شتاب دهنده ی شزان»

۴۲۲ بازدیدمنتشر شده در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

رضا کلانتری نژاد «مدیر شتاب دهنده ی شزان» در گفتگو با خبرنگار شزان گفت: «در شاکله ی تیم ، همه ی افراد الزاما توانایی ارایه و روایت ندارند و ممکن است فردی تکنولوژیست بسیار خوبی باشد ولی توانایی ارایه ی خوب و روایت مناسب نداشته باشد و برای تیم آسیب زننده باشد. این امر با استفاده از روش های بهبوددهنده و تمرین و واگذاری به افراد برون گرا، به راحتی قابل حل باشد.»

گفت‌وگومشاهده همه