innotalks

دوراهی سازمان نصر و اتحادیه

۷۴۱ بازدیدمنتشر شده در ۰۵ تیر ۱۴۰۰

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می گوید مرجع صدور مجوز پلتفرم‌های آنلاین باید «نصر» باشد و نه اتحادیه کسب و کارهای مجازی. حسین اسلامی، رییس سازمان این حرف را در چهارمین نشست خبری سازمان نصر اظهار کرد. به گفته او سندی به اسم "جهش تولید شرکت‌های دانش بنیان" توسط نمایندگان مجلس در حال تهیه است که حرف او را درباره نهاد صادرکننده مجوزها تایید می‌کند. اسلامی باور دارد که نمایندگان مجلس در تهیه و تدوین این قانون جدید مواردی را مد نظر دارند که برای در نظر گرفتن این مرجع دیدگاه آنها بیشتر سمت سازمان نصر است تا نهادهای دیگر کشور. پیش از این «جعفر محمدی» عضو هیات مدیره نصر تهران هم عنوان کرده بود که در این طرح دست سازمان نصر برای اعطای این مجوزها بازتر است. هرچند «رضا الفت نسب» عضو هیات مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نظر کاملا متفاوتی دارد و اعلام کرده است که اتحادیه باید جایگاه واحد خودش را داشته باشد.