innotalks

شرکت‌های هوش مصنوعی در مشت اپل

۷۴۹ بازدیدمنتشر شده در ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰اپل با خرید 60 شرکت هوش مصنوعی، به رتبۀ نخست شرکت‌های فعال در این زمینه رسیده است. اطلاعات منتشر شده Global Data نشان می‌دهد که اپل در مقایسه با دیگر شرکت‌های دنیای تکنولوژی مانند گوگل، مایکروسافت و فیسبوک، شرکت‌های بیشتری را که در زمینه‌های مربوط به هوش مصنوعی کار می‌کردند، به مالکیت خود درآورده است. اپل از بسیاری از این شرکت‌های خریداری شده، در زمینه‌ی بهبود دستیار صوتی سیری استفاده کرده است. به عنوان نمونه دو شرکت خریداری شده برای بهبود اطلاعات سیری و فهم بهتر زبان "دستیار صوتی" آن خریداری شده است. نگاهی به دیگر شرکت‌های خریداری شده توسط اپل مشخص می شود که گویا اپل می‌خواهد از فناوری این شرکت ها در زمینۀ خودروهای خودران نیز در محصولات بعدی خود استفاده کند. در نهایت باید بگوییم که در کنار خرید شرکت‌های فعال در زمینه‌ی هوش مصنوعی، استخدام‌های گسترده‌ای هم در این زمینه توسط شرکت‌های تکنولوژی انجام شده و به نظر می‌رسد که در سال ۲۰۲۰ بیشتر از ۱۴۰۰۰ شغل در زمینه‌های مربوط به هوش مصنوعی ایجاد شده است.