innotalks

به امید «برکت»

۲۲۶ بازدیدمنتشر شده در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

یوسف دهقان از بچه های استارت آپ برکت در نمایشگاه الکامپ و سالن الکام استارز درباره کاری که این استارت آپ انجام می دهد به دوربین اینوتاکس توضیح داد. خلاصه اش این است که برکت واسطه می شود که شما مواد اولیه غذاهایتان را از خانواده های نیازمند تهیه کنید.