innotalks

داور الکام استارز از اپ های روی گوشی خود گفت

۱۰۵۳ بازدیدمنتشر شده در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

دکتر فصیحی از اپلیکیشن هایی گفت که روی گوشی خود نصب کرده است.

بیننده ی این ویدئو باشید.