innotalks

کارآفرینی و کرونا

۸۲۶ بازدیدمنتشر شده در ۱۰ شهریور ۱۴۰۰

در پی بحران جهانی کووید -19 ، تنها یک چیز قطعی است: مشاغل کوچک به همه کمک‌هایی که می‌توانند دریافت کنند، نیاز دارند. حال این کمک می‌تواند یک سهام دار جدید، یافتن سرمایه‌گذار یا دریافت وام بانکی باشد. کسب و کارهای کوچک تنها می‌‌توانند با نیروهای خارجی سرپا باقی بمانند. کارآفرینان نیز برای بدست آوردن این حمایت‌ها باید ارزش‌ها و اهداف کسب و کار خود را به طور واضح و سریع بیان کنند، در غیر این صورت فرصت‌ها از دست می‌روند. در این ویدئو شش نکته اساسی که هر کارآفرین باید در نظر داشته باشد تا در این شرایط بتواند به خود کمک کند را به شما می‌گوییم.