innotalks

گزارش اختصاصی از inotex 2017: گفتگو با کوفاندر استارت آپ ویترین

۷۴۵ بازدیدمنتشر شده در ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

محسن حاجی زاده «کوفاندر استارت آپ ویترین» در گفتگو با خبرنگار اینوتاکس گفت: «ویترین نت ویترین ویدئویی محصولات و خدمات است. ما محصولات و خدمات را از طریق ویدئو و دسته بندی های مشخصی که روزانه در حال بزرگ شدن است، معرفی می کنیم.»