innotalks

هوشمندسازی اتوبوس مدارس با کمک بلوتوث

۱۰۶ بازدیدمنتشر شده در ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

شرکت ای‌مشرف عمده فعالیت‌ش در حوزه‌ی تکنولوژی بلوتوث است. آن‌ها اتوبوس‌های معمولی مدارس را هوشمندسازی کردند.. روند فعالیت آن‌ها به این‌گونه است که دستگاه‌های بلوتوث شرکت ای‌مشرف را به هر دانش‌آموز می‌دهند. از این طریق می‌توان فهمید که دانش‌آموز کی سوار اتوبوس شده و کی‌ به مقصد رسیده است. ای‌مشرف در حال حاضر در مسفط عمان مستقر است اما نود مدرسه (۸۰۰ اتوبوس) در عمان و کویت از تکنولوژی‌ آن‌ها استفاده می‌کنند. تا به امروز دو میلیون مشترک دارند.