innotalks

رویداد فناوری‌های تنظیم‌یار

۹۰۲ بازدیدمنتشر شده در ۱۷ شهریور ۱۴۰۰

این رویداد با هدف برگزاری نشست تخصصی در حوزه‌های مراقبت از کودکان در فضای مجازی و ماشین کشف محتویات نامناسب در 15 شهریور 1400 برگزار شد. با گزارش اختصاصی اینوتاکس همراه باشید.