innotalks

آرزوهای اینوتاکس برای فعالین کارآفرینی کشور

۶۸۹ بازدیدمنتشر شده در ۲۵ اسفند ۱۳۹۹

استارت آپ هایی با کیفیت بیشتر‍‍، چشمانی باز و ذهنی تحلیل گر، فعالیت در حوز های زیرساختی، تاثیرگذاری در اقتصاد، خلق ارزش و بلوغ اکوسیستم کارآفرینی ایران و ... از جمله آرزوهای اهالی اینوتاکس برای فعالین کارآفرینی کشور است.

گفت‌وگومشاهده همه