innotalks

سه راه برای ساختن روابط قدرتمند در شغل‌تان

۸۵۲ بازدیدمنتشر شده در ۱۲ خرداد ۱۴۰۰

روابط شفاف با همکاران و مدیران‌تان مزایای مشخصی برای شغل شما دارند. نشان داده شده که سلامتی فیزیکی را بالا می‌برند و به وفاداری و ماندگاری کارمندان کمک می‌کنند، بنابراین سه راه برای ساختن روابط معنادار در محل کار: تحقیق کنید و کنجکاو باشید، سعی کنید در مورد پیش‌زمینۀ دیگران اطلاعات کسب کنید و روی تأثیرگذاری و شکرگزاری تمرکز و تمرین کنید.