innotalks

گفتگوی اختصاصی اینوتاکس با ناصر غانم زاده «مدیر شتاب دهنده ی فینوا»

۷۱۳ بازدیدمنتشر شده در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

ناصر غانم زاده «مدیر شتاب دهنده ی فینوا» در گفتگو با خبرنگار اینوتاکس گفت: «فرایندی که استارت آپ‎ها به طور مثال در طول دو سال از نقطه ی الف به نقطه ی ب برسند را شتاب دهنده ها شتاب می دهند. به عبارتی شتاب دهنده ها موفقیت یا شکست استارت آپ ها را شتاب می بخشند.»

گفت‌وگومشاهده همه