innotalks

کارگزار کیست؟

۱۲۱۴ بازدیدمنتشر شده در ۱۴ مهر ۱۴۰۰

«کارگزار» یا «کارآفرین» کلمه‌ای است برای فردی که کسب و کاری را شروع کرده است؛ اگر در فکر این هستید که چطور می‌توانید کارگزار باشید، تماشای این ویدئو به شما توصیه می‌شود.