innotalks

ایدۀ بنچ‌مارک

۷۵۶ بازدیدمنتشر شده در ۱۸ امرداد ۱۴۰۰

بنچ‌مارک به ما در پاسخ دادن به سؤالاتی مانند چگونگی عملکرد ما کمک می‌کند. ما در قبال رقبا چه عملکردی داریم؟ آیا کسب و کارهایی در صنعت ما هستند که کار بهتری از ما انجام دهند؟ چه چیزهایی می‌توانیم یاد بگیریم؟ بنچ‌مارک یعنی فهم عملکرد یک کسب و کار در مقایسه با بهترین راه‌های موجود. نه تنها فهم آن بلکه تلاش برای شناخت اینکه چگونه می‌توانیم عملکرد را بهبود ببخشیم تا امیدوار باشیم که به بهترین راه می‌رسیم و یا اگر بهترین هستیم از سایر رقبا جلو بمانیم. چهار مرحله کلی برای بنچ‌مارک کردن وجود دارد، اول: درک پروسه‌ها و عملکرد کنونی کسب و کارتان است. مرحله بعد درک و آنالیز پروسه سایر کسب و کارها است و قدم سوم مقایسه معیارهای از پیش تعیین شده و کلیدی کسب و کار شما با سایر رقبا. در آخر باید قدم‌ها و اعمال مورد نیاز در عقب‌افتادگی احتمالی نسبت به رقبا را پر کنید.