innotalks

مصاحبه با سید محمد صادق امامیان

۸۱۵ بازدیدمنتشر شده در ۱۸ شهریور ۱۴۰۰

در این ویدئو با سید محمد صادق امامیان، رئیس ساترا مصاحبه شده است. رویداد فناوری‌های تنظیم‌یار با هدف برگزاری نشست تخصصی در حوزه‌های مراقبت از کودکان در فضای مجازی و ماشین کشف محتویات نامناسب در 15 شهریور 1400 برگزار شد.