innotalks

مهارت‌های مدیریتی، گرایشات در سال 2021:

۸۰۸ بازدیدمنتشر شده در ۱۸ خرداد ۱۴۰۰

  1. یک‌دلی: یک‌دلی احساسی است که تمام روابط ما را در برمی‌گیرد. آیا می‌توانید خود را به جای فرد دیگری قرار دهید؟ آیا می‌دانید مشتری‌های شما چه چیزی می‌خواهند؟ می‌دانید اعضای تیم‌تان چه نیازهایی دارند؟ به نظرم برای خلق یک‌دلی بیش‌تر گوش کنید و کم‌تر صحبت!

  2. یاد گرفتن چابکی: من تعریف یاد گرفتن چابکی را به عنوان یک خواسته و ظرفیت برای باز بودن و واکنش تند نسبت به تغییرات اساسی می‌دانم. برای مثال در زمینۀ زبان برنامه‌نویسی مهم این نیست که یک یا دو زبان برنامه‌نویسی بلد باشید بلکه توانایی یادگیری هر زبان برنامه‌نویسی را که ممکن است در آینده مورد نیاز باشد، داشته باشید.

  3. انعطاف‌پذیری: وقتی در مورد انعطاف‌پذیری فکر می‌کنم، چیزی که به ذهنم می‌آید، ظرفیت فکر کردن خارج از چارچوب و ظرفیت خلق راه‌حل‌های جایگزین و ارزش‌گذاری آن‌ها‌ است، بدون افتادن بر روی دور اعمال پیش‌فرضی که در گذشته انجام دادیم و موفق بودند!