innotalks

راز بیلبوردهای اسنپ فاش شد

۷۲۹ بازدیدمنتشر شده در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

آقای ماهر هرچند کلمات انگلیسی زیادی استفاده می کند ولی هدف های مهمی درباره ی اسنپ دارد. دیدن این ویدئو را از دست ندهید.