innotalks

استارت آپ ها از بازار خارج از کشور غافل نباشند.

۷۴۰ بازدیدمنتشر شده در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹

در استودیو اینوتاکس با دکتر فیروزآبادی گفتگو کردیم.